Студія ЛІРА
Програма студії естрадного співу «ЛІРА»
 
Пояснювальна записка
 
Естрадне мистецтво належить до числа найбільш масових, доступних і популярних. Особливий інтерес у молодіжної глядацької аудиторії викликають виступи так званих "шоу-гуртів", які демонструють синтез вокального і хореографічного мистецтв. Ці гурти бувають різними за жанрами, художньо-естетичною вартістю, рівнем виконавської майстерності (професійні або любительські), але майже всі вони захоплюють слухачів і глядачів можливістю "підспівувати, пританцьовуючи" (ефект інтерактивності).
 
Студія "Ліра" – сформований вокально-естрадний колектив із достатнім досвідом концертно-виконавської та педагогічної діяльності. Педагогічну унікальність колективу створюють такі фактори:
 • різноманітність діяльності, яка організовується: пізнавальна, художньо-естетична (спів, танець, музика, дизайн, візаж), практична (підготовка до концертів,виступи), комунікативна;
 • динамічність діяльності, яка організовується (рівні: від сприйняття еталонних зразків і репродуктивного відтворення до творчого);
 • професійне партнерство (ансамблевий характер діяльності);
 • соціально-психологічне партнерство (спілкування в різновіковому колективі).
Мета освітньої програми полягає в тому, щоби, використовуючи унікальні організаційно-педагогічні умови студії "Ліра", залучати вихованців до музичної культури і професійної художньої творчості, формувати в них навики соціального партнерства і сприяти гармонійному розвитку особистості.
 
Програма розрахована на дівчаток і хлопчиків від 5 років, а також на підлітків, дівчат та юнаків до 20 років. 
Основні завдання:
 
навчальні:
 • навчати основам вокалу і пластики (включаючи хореографію та сценічний рух) в обсязі, необхідному і достатньому для участі в концертній діяльності колективу "Ліра";
 • залучати до кращих зразків світової та вітчизняної естрадної культури;
розвивальні:
 • розвивати музичні, вокальні, рухові здібності (наявні та компенсуючі);
 • сприяти психологічній розкутості (звільненню від "зажимів", "комплексів");
 • формувати музично-естетичний смак. відчуття гармонії в навколишньому світі;
виховні:
 • формувати потребу в красі, вміння бачити її в музиці,людях, природі;
 • розвивати вибіркове (критичне) ставлення до музично-художньої продукції засобів масової інформації;
 • сприяти професійній орієнтації вихованців.
Специфічні завдання за видами підготовки.
 
Основні розділи програми відображають різноманітність завдань, видів професійно-виконавської підготовки (теоретичної, практичної, репертуарної), спектр розвиваючих здібностей (загальних та спеціальних: музичних, рухових, художніх). Кожен розділ програми сприяє вирішенню основних завдань підготовки вихованців з урахуванням їхніх здібностей і має власну цільову направленість.
 
1. Вокал (індивідуальний та ансамблевий):
 • навчити основ професійного співу (положення корпусу, постановка голосу, дихання, дикція, атака звука та ін.);
 • формувати навики індивідуального та ансамблевого співу (в унісон та багатоголосного);
 • навчити співу з мікрофоном та під оркестрову фонограму;
 • розвивати музичні здібності (слух, ритм, пам’ять).
2. Пластика (хореографія та сценічний рух):
 • навчити основних професійних понять (позиції рук і ніг, положення корпусу);
 • ознайомити з різними стилями естрадного танцю;
 • навчити різноманітних сценічних рухів (жести, поводження з мікрофоном, ритмізована хода, танцювальні рухи та композиції);
 • розвивати координацію рухів;
 • формувати красиву поставу, фізичну витривалість;
 • формувати пластичну та художню виразність поз та рухів (у сольному та груповому виконанні).
3. Музична грамота (сольфеджіо, теорія музики, репертуарна підготовка):
 • ознайомити з основними поняттями музичної грамоти і теорії музики;
 • ознайомити з класичними та естрадними музичними творами (світового та вітчизняного репертуару);
 • розвивати музичне сприйняття та відтворення (ладо-тональний слух, звукоінтонаційний контроль, музичну пам’ять, музичний смак).
4. Концертна діяльність:
 • створити еталонне уявлення про основні прийоми відтворення образу засобами музики, співу, танцю, сценічного руху, жесту;
 • навчити виконавських прийомів, необхідних і достатніх для входження в репертуар колективу та для постановки нових концертних номерів;
 • формувати навики ансамблевого (узгодженого) виконання та індивідуальну сценічну манеру.
Завдання за рівнями підготовки.
 
Педагогічний процес як динамічне просування вихованців за власними "маршрутами розвитку" передбачає три рівні підготовки з відповідними завданнями.
 
Завдання початкового рівня підготовки (набір та перевірка здатності до навчання):
 • організувати набір новачків;
 • створити у новачків еталонне уявлення про жанр естрадного вокального мистецтва; 
 • ознайомити з умовами навчання і вимогами до початківців;
 • виявити музичні здібності новачків до навчання та розвивати їх.
Завдання основного рівня підготовки (навчання та розвиток за повною "професіограмою"):
 • дати необхідні теоретичні знання та сформувати практичні уміння за спеціальністю "естрадно-вокальне виконавське мистецтво" (основний критерій –  художньо-естетичні досягнення і виконавський рівень студії "Ліра".
Завдання вищого рівня підготовки (концертна діяльність та вдосконалення майстерності):
 • вивчати та виконувати пісні з репертуару колективу "Ліра";
 • вдосконалювати вокальну майстерність виконавців (індивідуальну та ансамблеву);
 • сприяти формуванню творчої індивідуальної манери виконавців (за індивідуальними програмами розвитку та профорієнтації);
 • сприяти формуванню професійного і соціального партнерства та сприятливого психологічного клімату в колективі.
Організаційно - методичні умови.
 
Прийом дітей у колектив проводиться не на конкурсній основі: достатньо мати бажання співати, а також музично-рухові здібності (мінімальний рівень).
 
Знайомство з дітьми передбачає:
 
а) анкетування (виявлення мотивів вибору  та характеру інтересу до занять у колективі);
б) музичне тестування (виявлення наявності музичного слуху, музичної пам’яті, голосу та дикції);
в) рухове тестування (виявлення наявності почуття ритму, координації рухів, рухової пам’яті).
 
Тривалість та обсяг занять на тиждень 1 година занять у групах для дітей  віком 5-6 років дорівнює 30-35 хв., для дітей віком 7-20 років – 45 хв.
 
Початковий рівень.
 
Вокал ансамблевий (з музичною грамотою та сольфеджіо) – 3 години.
Вокал індивідуальний – 4 години.
Пластика – 2 години. 
 
Основний рівень.
 
Вокал ансамблевий (з музичною грамотою) – 2 години.
Вокал індивідуальний – 4 години.
Пластика та хореографія – 1 година.
Концертна діяльність (зведені репетиції) – 2 години.
 
Вищий рівень.
 
Вокал ансамблевий (з музичною грамотою) – 2 години.
Вокал індивідуальний – 4 години.
Пластика та хореографія – 1 година.
Концертна діяльність (зведені репетиції) – 2 години.
 
Навчальні групи формуються за рівнями підготовки з урахуванням року навчання та підготовленості вихованців:
 • початковий рівень (1 рік навчання): 5-9 років, наповненість групи – 8-10 осіб;
 • основний рівень (від 2 до 7 років навчання): вік 10-14 років, наповненість групи – 7-9 осіб;
 • вищий рівень (незалежно від року навчання): вік до 20 років (індивідуальні освітні програми).
Перехід вихованців  з одного рівня підготовки на інший організовано так, щоб у дітей з різною музично-руховою обдарованістю або попередньою підготовленістю були варіативні можливості.
 
На початковому рівні підготовки дітям достатньо проявити бажання працювати і здібність до навчання, щоб їх перевели в групу основного рівня.
 
Діти, які в ознайомчому тестуванні проявляють яскраво виявлену музично-рухову обдарованість або підготовку з вокалу, мають можливість пройти початкову підготовку за прискореним (скороченим) варіантом або бути відразу зарахованими в групи основного рівня.
 
За підсумками підготовки на основному рівні діти та підлітки повинні оволодіти тим, що складає основу ("професіограму") обраного ними заняття, а саме:
 
а) знати:
 • основи професійного співу, сценічного руху, музичної теорії (з термінами і поняттями);
 • різноманітні виконавські стилі світового та вітчизняного естрадного вокального мистецтва;
б) уміти: 
 • співати: самостійно і в ансамблі (в унісон та багатоголосно); 
 • з мікрофоном та під фонограму;
 • різноманітно рухатися під музику;
 • поєднувати вокал та пластику;
 • виражати рухами стиль музичних творів;
в) прагнути:
 • розвивати музичні здібності (слух, ритм, пам’ять);
 • долати професійні та психологічні труднощі ("зажими", ніяковість, конфліктність тощо).
Контрольні показники для переведення  на вищий рівень підготовки:
 • спів в унісон та з елементами двоголосся;
 • участь у концертному виступі (входження в репертуар колективу) в ансамблі чи соло.
У дітей, котрі захоплені заняттями в студії та працелюбні, але мають певні обмеження (музичні, рухові, психологічні), є можливість поглибити знання (за спіральним принципом), розвивати професійно значущі здібності або розкрити компенсуючі можливості в структурі особистості.
 
Концертна діяльність для дітей, які випереджають ровесників у навчанні, також може починатися достроково шляхом уведення в готові  або нові концертні номери паралельно з навчанням за програмою основного рівня.
 
Контрольні показники для вищого рівня підготовки:
 • активна участь у концертній діяльності колективу (в ансамблі та соло);
 • знання професійних вимог до вихованця колективу, власні труднощі та можливості просування за рівнями підготовки;
 • уміння створити образ та настрій засобами вокалу, пластики, костюма, гриму;
 • стійке амплуа в ансамблі, власна манера виконання;
 • зацікавленість у подіях світового та вітчизняного естрадного (а можливо, і класичного) музичного мистецтва; критичне сприйняття антихудожніх творів та непрофесійного виконання;
 • допомога початківцям у подоланні їхніх професійних та психологічних труднощів, підтримка успіхів учасників колективу.
Форми організації занять:
 • індивідуальна;
 • групова (ансамблевий спів, заняття з пластики та хореографії, музично-теоретичні лекції, репетиції за голосовими партіями, зведені репетиції, концертні виступи).
Програма передбачає заняття як за окремими видами підготовки, так і синтезовані (вокал, хореографія, слухання музики тощо).
 
Контрольні заняття (у формі відкритого уроку, репетиції або концерту) проводяться не рідше 1 раз на півріччя.
 
Виконання програми оцінюється за контрольними показниками не лише для різних рівнів підготовки, а й для розділів і тем занять.
 
Успіхи у підготовці є основою для винагороди дітей (внутрішній рейтинг і взаємні поздоровлення) та для переведення їх на наступний рівень підготовки.

Програма є орієнтовною.

Керівник колективу може вносити зміни й доповнення у її зміст, плануючи свою роботу з урахуванням стану матеріально-технічної бази закладу, інтересів вихованців тощо.

Розподіл годин за темами теж є орієнтовним. Керівник, враховуючи підготовку вихованців, може внести корективи до програми та визначити кількість годин, необхідних для засвоєння відповідної теми.

Відповідно до організаційно-педагогічних умов гуртка, групи, творчого об’єднання можуть бути внесені зміни до навчальної програми.

За цією навчальною програмою можуть проводитися заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 10.12.2008 р. № 1123.
 
Навчально-тематичний план для груп початкового рівня навчання
 
 №  Види підготовки Кількість
годин на
тиждень
Кількість годин на рік 
разом  теорія  практика 
 1  Вокал:
"азбука вокалу"
(техніка співу,
жести хормейстара);
розспівки та вправи;
спів в унісон.
 6  216   36  180 
 2  Музична грамота:
"нотна азбука";
запис та читання
музичних знаків;
слухання музики.
 1  36  6  30
 3  Пластика:
"азбука руху";
вправи для розвитку
фізично-хореографічних
якостей
 2  72  36  36
 Разом  9  324  78  246
 
Зміст програми
 
1. Вокал
Теорія
"Азбука вокалу":
 • поняття: співоче дихання, дикція, техніка співу;
 • основи техніки співу: положення корпусу (для співу сидячи, стоячи);
 • основні жести хормейстера: увага, дихання, початок співу, кінець співу.
Практика
Розспівки та вправи.
 
2. Музична грамота
 
Теорія
"Нотна азбука":
 • назва музичних звуків;
 • поняття нотний стан, скрипковий ключ;
 • поняття тривалості нот та пауз (цілі, половинні, четвертні). 
Практика
Запис та читання музичних знаків (нотний стан, скрипковий ключ, тривалості  нот та пауз).
 
Сольфеджування:
 • визначення на слух кількості звуків, регістру, напряму руху мелодії;
 • спів музичних вправ (по нотах, на слух, напам’ять).
3. Пластика
 
Теорія
Початкові відомості про рухи:
 • позиції рук та ніг;
 • положення голови та корпусу;
 • основні напрямки руху (відносно сцени; відносно залу).
Практика
"Азбука руху":
 • позиції рук та ніг;
 • положення голови та корпусу;
 • рухи для рук та ніг;
 • рухи для голови та корпусу;
 • рухи зі зміною напрямку (відносно сцени; відносно залу);
 • те саме зі зміною темпу, ритму із зупинками;
 • рухові імпровізації під музику контрастного характеру;
 • рухові імпровізації з допоміжним реквізитом (лялькою, парасолькою, квіткою та ін.).
Навчально-тематичний план для груп основного рівня навчання
 
 №  Види підготовки Кількість
годин на
тиждень 
Кількість годин на рік 
разом  теорія  практика 
 1  Вокал:
індивідуальний спів;
ансамблевий спів в унісон
та багатоголосний
ансамблевий спів.
 
 4
 1
 
 144
 36
 
 20
 6

 124
 36 
 2  Музична грамота:
сольфеджіо;
теорія музики;
слухання музики.
 1  36   18   18 
 3  Пластика:
сценічний рух;
хореографія.
 1  36   6   30 
 4  Концертна діяльність:
зведені репетиції;
концертні виступи.
 2  72   20   52 
 Разом  9  324   70   260 
 
Зміст програми
 
1. Вокал
 
Теорія
Поняття: опора звуку, дихання, техніка співу.
Техніка співу: види дихання (діафрагмальне, міжреберне), рух нижньої щелепи під час співу.
Основні жанрові характеристики пісні (зміст, характер, образ).
Поняття «аранжування пісні».
Основні елементи і прийоми естрадного та джазового виконання.
 
Практика
Індивідуальний спів.
Прийоми гігієни та охорони голосу.
Групові вправи (розспівки) на різні види та прийоми дихання:
 • легато, стакато, спів короткий та протяжний;
 • спів з одночасним диханням та атакою звука;
 • вправи на вокалізацію голосних звуків;
Вправи на дихання, звукоутворення, артикуляцію, дикцію.
Спів у поєднанні з інструментальною фонограмою.
Спів із мікрофоном (на стійці, в руці).
Прийоми джазового виконання (скет).
Ансамблевий спів в унісон.
Багатоголосний ансамблевий спів.
 
2. Музична грамота
 
Теорія
Поняття: мелодія, фраза, мотив.
Поняття тривалості нот і пауз (четвертні, восьмі,шістнадцяті).
Основні динамічні відтінки.
Побудова мажорної та мінорної гам (3 види).
Поняття інтервал, характерні інтервали.
Поняття Т, S, D.
Поняття хроматизм, модуляція.
Музичний розмір: постійний, змінний.
Основні музичні темпи.
Основні характеристики музичного твору (відомості про автора, використані інструменти тощо).
Стилі та напрями естрадної музики, їх основні характеристики.
 
Практика
Визначення на слух ладу, характеру побудови, мотивів, фраз, періодів, розміру музичного твору.
Визначення на слух та відтворення голосом у заданій тональності звуків, інтервалів, акордів із 3 звуків.
Визначення на слух та відтворення голосом простих гармонічних зв’язок (T-S-D-T та ін.).
Спів музичних фрагментів з модуляцією, хроматизмами.
Визначення на слух стилю естрадної музики.
Імпровізації з фрагментами популярної естрадної музики: зміна стилю.
 
3. Пластика
 
Теорія
Правила поведінки на сцені під час виступів: стандартні та екстремальні варіанти.
Основні засоби та прийоми створення пластичного образу пісні (темп, ритм, характер рухів, манера поведінки, міміка).
 
Практика
Вивчення елементів сучасного естрадного танцю різних напрямів.
Рухові імпровізації в заданих обставинах; колективне обговорення результатів (із дотриманням логіки, послідовності, цілісності образу, природності поведінки).
 
4. Концертна діяльність. Зведені репетиції.
 
Теорія
Основи візажу.
Концертний костюм та правила користування ним.
Техніка безпеки під час концертних виступів.
 
Практика
Постановка та вивчення концертних номерів.
Концертно-фестивальні виступи.
 
Навчально-тематичний план для груп вищого рівня навчання
 
 №  Види підготовки Кількість
годин на
тиждень
Кількість годин на рік 
разом  теорія  практика 
 1  Вокал:
індивідуальні програми
удосконалення
вокального мистецтва;
ансамблевий спів
(в унісон та багатоголосся).
 
 5

 180 

 36 

 144 
 2  Музична грамота:
слухання класичних та
естрадних музичних творів
з наступним обміном
емоційними враженнями та
аналітичним обговоренням.
 1  36   18   18 
 3  Пластика:
індивідуальні програми
удосконалення сценічного
руху та хореографічної
майстерності.
 1  36   6   30 
 4  Концертна діяльність:
вибір репертуару та
постановка концертних номерів;
репетиції (зведені та групові);
концертні виступи;
аналіз концертної діяльності.
 2  72   20   52 
 Разом  9  324   80   244 
 
Зміст програми
 
1. Вокал
 
Індивідуальні програми удосконалення майстерності:
 • формування індивідуального стилю та манери виконання;
 • вирівнювання регістрів.
Ансамблевий спів (в унісон та багатоголосся):
 • уточнення смислових нюансів твору;
 • виявлення можливостей та удосконалення інтонацій.
2. Музична грамота
 
Слухання класичних та естрадних музичних творів з наступним обміном емоційними враженнями  та аналітичним обговоренням.
 
3. Пластика
 
Індивідуальні програми удосконалення сценічного руху та хореографічної майстерності (відповідно до концертного репертуару).
 
4. Концертна діяльність
 
Теорія
Вибір та обговорення репертуару: актуальність, жанрові, музично-художні особливості, вимоги до професійної підготовки виконавців.
Обговорення сценічних костюмів та макіяжу.
Аналіз концертної діяльності; групові та індивідуальні досягнення і труднощі.
Розробка групових та індивідуальних програм спеціальної підготовки (удосконалення виконавської майстерності).
 
Практика
Постановка концертних номерів (з участю вихованців різноманітних сценічних амплуа: вокального, хореографічного та синтетичного).
Репетиції (за видами сценічних амплуа: групові та індивідуальні).
Зведені репетиції всіх учасників концертної програми (незалежно від року навчання та амплуа).
Концертні виступи.
 
Література
 
1. Видавництво "Шкільний світ" № 29-31, програма «Вокально-хореографічне естрадне мистецтво» - Київ, 2005.
2. Рамзина И. А.  Мультимедийный вокальный учебник "Технические основы пения" Copyright , 2009.
3. Давыдова Е. В. Методика преподавания сольфеджио. - М., 1986.
4. Емельянов В."Развитие голоса. Координация и тренинг" -  "Лань", 2007.
5. Калечиц Т. Н., Кейлина З. А. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися. - М., 1980
6. Цветкова Т. С. Пластика в искусстве актёра. - М., 1994.
7. Сахарова Л. А., Шахова А. И. Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учреждениях. - М., 1986.
 
Програма складена на основі навчально-освітніх програм «Вокально-естрадне мистецтво» для роботи з дітьми у позашкільних закладах, затверджених МОН України, творчо-опрацьована керівником, педагогом з вищою фаховою освітою і стажем роботи з дітьми 13 років Гавацко Ельвірою Петрівною, апробована впродовж трьох років у студії естрадного співу «Ліра».